بگو سیب

 
 
 
 
 
 
 
پویا بیاتی________**بگو سبی**
 
 
به تو می سپارمش
 
۴۴١۶٧٣٩

به من رحم کن
۴۴١۶٧٣٨

بی دردسر
۴۴١۶٧۴٠

تنهایی نرو
۴۴١۶٧۴۵

جای تو خالی
۴۴١۶٧۴٢

عذاب میکشم
۴۴١۶٧٣٧

عکس دوتایی
۴۴١۶٧٣۶

فدای سرت
۴۴١۶٧۴١

لحظه شماری
۴۴١۶٧۴٣

نزدیکتر
۴۴١۶٧۴۴

 

/ 0 نظر / 16 بازدید