قلب یخی

مازیار فلاحی_______**آلبوم قلب یخی**

بانوی خیال
٣٣١٢٧٧٩
خدا حافظ
٣٣١٢٧٧٣
دروغه
٣٣١٢٧٧١
دل‌ تنها
٣٣١٢٧٧۶
ده و سی دقیقه


٣٣١٢٧٧۴
رویای واقعی‌
٣٣١٢٧٧٢
طوقی
٣٣١٢٧٨٠
عادت عاشقی
٣٣١٢٧٧۵
عمق احساس
٣٣١٢٧٨٣
فرض محال
٣٣١٢٧٨٢
فرض محال ریمیکس
٣٣١٢٧٧٧
قاصدک
٢٢١١۵۵۵
قلب یخی
٣٣١٢٧٨١
گریه
٣٣١٢٧٧٨
لحظه ها
٣٣١٢٨۶٢

/ 0 نظر / 25 بازدید