کدهای دستوری برای ایرانسل

کدهای دستوری برای ایرانسل اعتباری ردیفعملکردتلفن گویاکد دستوری1 منوی اصلی 700 *140# 2 اتصال به اپراتور 700-0 - 3 استعلام مانده حساب 700-1 *140*1# 4 منوی تغییر زبان 700-2 *140*2# 5 تغییر زبان به فارسی 700-2-1 *140*2*1# 6 تغییر زبان به انگلیسی 700-2-2 *140*2*2# 7 منوی خدمات ایرانسل 700-3 *140*3# 8 فعال‌سازی پیامگیر صوتی 700-3-1-1 *140*3*1*1# 9 فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق 700-3-1-3 *140*3*1*3# 10 حذف تمامی خدمات پیامگیر 700-3-1-4 *140*3*1*4# 11 درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای) 700-3-5 *140*3*5# 12 درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه) 700-3-6 *140*3*6# 13 منوی سرویس فهرست طلایی 700-3-4 *140*3*4# 14 ثبت شماره در فهرست طلایی 700-3-4-1 *140*3*4*1# 15 حذف شماره از فهرست طلایی 700-3-4-2 *140*3*4*2# 16 مشاهده فهرست طلایی 700-3-4-3 *140*3*4*3# 17 شارژ مجدد 700-شماره رمز 12 رقمی *140*شماره رمز 12 رقمی# 18 شارژ شگفت انگیز   *144*شماره رمز 12 رقمی# 19 سرویس خط به خط   *144*شماره رمز 12 *مبلغ به ریال*رمزرقمی# 20 منوی تغییر طرح تعرفه 700-7 *140*7# 21 طرح‌های تعرفه اعتباری 700-7-1 *140*7*1# 22 طرح اعتباری پایه‌ای ثانیه‌ای 700-7-1-1 *140*7*7*1# 23 انتقال از اعتباری به دائمی 700-7-4 *140*7*4# 24 طرح‌های تعرفه تشویقی 700-7-5-3 *140*7*5*3# 25 منوی اطلاعات حساب 700-7-8 *140*7*8# 26 طرح تعرفه فعلی 700-7-8-1 *140*7*8*1# 27 دوره باقی‌مانده از طرح تشویقی 700-7-8-2 *140*7*8*2# کدهای دستوری برای ایرانسل دائمی ردیفعملکردتلفن گویاکد دستوری1 منوی اصلی 700 *130# 2 اتصال به اپراتور 700-0 - 3 منوی اطلاعات حساب 700-1 *130*1# 4 استعلام مانده حساب و کد شناسه 700-1-1 *130*1*1# 5 طرح تعرفه فعلی 700-1-2 *130*1*2# 6 منوی تغییر زبان 700-2 *130*2# 7 تغییر زبان به فارسی 700-2-1 *130*2*1# 8 تغییر زبان به انگلیسی 700-2-2 *130*2*2# 9 منوی خدمات ایرانسل 700-3 *130*3# 10 منوی خدمات پیامگیر و بازسازی تماس ناموفق 700-3-1 *130*3*1# 11 فعال‌سازی پیامگیر صوتی 700-3-1-1 *130*3*1*1# 12 فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق 700-3-1-3 *130*3*1*3# 13 حذف تمامی خدمات پیامگیر 700-3-1-4 *130*3*1*4# 14 منوی سرویس فهرست طلایی 700-3-4 *130*3*4# 15 ثبت شماره در فهرست طلایی 700-3-4-1 *130*3*4*1# 16 حذف شماره از فهرست طلایی 700-3-4-2 *130*3*4*2# 17 مشاهده فهرست طلایی 700-3-4-3 *130*3*4*3# 18 درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای) 700-3-5 *130*3*5# 19 درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه) 700-3-6 *130*3*6# 20 منوی تغییر طرح تعرفه 700-7 *130*7# 21 پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ 700-7-1 *130*شماره رمز 12 رقمی#

 

/ 0 نظر / 61 بازدید