6

امین رستمی_**آلبوم 6**

حسم کن —————-———  ۳۳۱۵۳۸۸

ای تو —————————  ۳۳۱۵۳۸۱

رفتم دلت تنگ بشه —————- ۳۳۱۵۳۸۳

بارون  ————————-  ۳۳۱۵۳۸۲

بی هوا ————————-  ۳۳۱۵۳۸۴

عشقم ————————— ۳۳۱۵۳۸۶

خداحافظ تو ——————— ۳۳۱۵۳۸۷

جز عشق تو ——————– ۳۳۱۵۳۸۵

/ 0 نظر / 20 بازدید